Április 22-én megérkezett gimnáziumunkba a végleges felvételi jegyzék. A 2022/2023-as tanévre a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba felvett tanulók oktatási azonosítóját – tanulmányi területenként és rangsorolva – az alábbi  dokumentumokban olvashatják.

A felvételi eredményekről minden tanulót írásban is kiértesítünk!
Gratulálunk a sikeres felvételihez!

Amennyiben egy tanuló nem nyert felvételt gimnáziumunkba, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. §. (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek, megjelölve, hogy azt jogszabálysértés miatt törvényességi kérelemként vagy méltányossági kérelemként nyújtják-e be.

A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójának, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatójának címezve kell benyújtani 2022. május 13-ig (6726 Szeged, Bal fasor 17-21.).