Rangsor kialakítása

A rangsor kialakításának általános elvei:

Minden képzési formánál a hozott és a szerzett pontszámok összege alapján rendezzük sorba a jelentkezőket a következők szerint:

  1. Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét, és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.
  2. Pontszámazonosság esetén  először a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulót részesítjük előnyben.
  3. Akinek a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.
  4. Ha a pontazonosság továbbra is fennáll, a több szerzett ponttal rendelkező tanulót soroljuk előrébb.
  5. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

Beiskolázási területünk elsősorban Szeged Megyei Jogú Város és annak vonzáskörzete.

Hogyan dől el, hogy a megjelölt helyek közül hova (mely iskola mely tagozatára) kerül be a tanuló?

A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet (tagozatot) meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.