Radnóti Oktatási Alapítvány

Típusa: közhasznú szervezet
Célja: a gimnáziumi oktatás és kulturális tevékenység támogatása

A Radnóti Oktatási Alapítványt 1992-ben az iskola pedagógusai alapították, tartós közérdekű célra:

  • tanulmányi versenyek és vetélkedők támogatása (nevezések, jutalmak)
  • kulturális közösségi munkát elismerő díjak
  • iskolai tevékenységet kiegészítő rendezvények (pl. színház)
  • tehetséges tanulók támogatása
  • korszerű oktatási eszközök vásárlása
  • iskolai hagyományteremtő és hagyományápoló tevékenység anyagi támogatása (kiadványok, kirándulások)

Az Oktatási Alapítvány céljai közül a hagyományteremtés 1998-ban valósult meg legmarkánsabban, hiszen iskolánk akkor ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.

Az alapítvány jelentős mértékben – anyagiakkal – támogatta a centenárium alkalmából megjelenő emlékkönyv kiadását, és emlékplakettek elkészítését. A megalakulás óta több számítógéppel támogatta az oktatási feltételek javítását (legutóbb a kémia és a földrajz munkaközösség kapott egy-egy gépet), továbbá hozzájárult a külföldi diákcserék anyagi kiadásainak csökkentéséhez.

Az alapítvány nyílt, bármely személy, bármilyen értékkel csatlakozhat, részére felajánlást tehet (1% is!), az alábbi bankszámlaszámon:

10200201-28611417-00000000

Az alapítvány adószáma:

19084949-1-06
Csatolt dokumentumok:

Alapítványunk az elmúlt időszakban több pályázati támogatási lehetőséggel segítette a gimnáziumi tehetséggondozó munka szakmai-módszertani feltételeit. Eredményesen adott be egyebek között pályázati kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kiírt FEPOL-anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása pályázati felhíváson.

A 2021/2022-es tanévben a gimnázium informatikai eszközparkjának korszerűsítésére adott be sikeres pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiumának felhívására. A NEAO-KP-1-2021/10-000940 azonosítószámú projektben új jelátjátszó és gyorsító SSD-kártyákat szereztünk be (összesen 1,5 millió forint értékben), melyek nagyban támogatják az informatikai szaktermek (három tanterem) gépparkjának kifogástalan működését. A tanórák mellett így lehetőségünk nyílik a kompetenciamérések online lebonyolítását is egy stabil, gyors eszközpark segítségével teljesíteni. Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiumának támogatását!