Meleg István Alapítvány a Kémia Oktatásáért

Típusa: közhasznú szervezet
Célja: a középiskolai kémiaoktatás támogatása

A 2001. év végén tragikus hirtelenséggel elhunyt Meleg István tanár úr barátai, kollégái és volt tanítványai abból a célból, hogy emléke, munkája, életműve méltóképp nyerjen megőrzést, tartós közérdekű célra alapítványt hoztak létre.

Az alapítvány célja:

A középiskolai kémia oktatás támogatása, ezen belül kiemelten a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban folyó képzés támogatása.

Feladatul tűzi ki, hogy kiemelt segítséget nyújt

  • az iskola tanulóinak részvételéhez különböző szaktárgyi versenyeken,
  • középiskolai kémiaverseny szervezéséhez és lebonyolításához.

Támogatja

  • a tanulók jutalmazását kiemelkedő tevékenységükért,
  • a hosszabb időn át eredményesen dolgozó pedagógusok elismerését, melynek keretében Meleg István Emlékdíjat alapít,
  • a kémia oktatásában használ felszerelések, eszközök bővítését és korszerűsítését, az oktatás színvonalának emelését,
  • Meleg István munkáinak (jegyzeteinek) rendezését és kiadását.

Az alapítvány határozatlan idejű, nyitott és nyilvános. Az alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság 2002. július hó 17-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány vagyonát , amelyet a fenti célok megvalósítására kell felhasználni 9 tagú kuratórium kezeli.

A kuratórium tagjai:

Dr. Penke Botond, elnök
Dr. Bari Ferenc, titkár
Dr. Viskolcz Béla
Prókai Szilveszter
Pálvölgyi Imre
Dr. Galbács Gábor
Dr. Adamkovics István
Villányi Attila
Vass Márton 

Az Alapítvány vagyonát a Külkereskedelmi és Hitelbank kezeli,

számlaszáma:

10201006-50187331

Az alapítvány adószáma:

18474093-1-06

Az Alapítványhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár és jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat, ha céljaival egyetért, azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja.

Ezen honlapot azzal a céllal készítettük, hogy az alapítvány működéséről az érdeklődőket folyamatosan tájékoztatni tudjuk.

Az Alapítók:

Dr. Bari Ferenc
Dr. Galbács Gábor
Dr. Janáky Tamás
Dr. Kupihár Zoltán
Dr. Martinek Tamás
Mike Csaba
Dr. Szabó Endre
Dr. Viskolcz Béla

felsorolása mellett a honlapra szeretnénk kiírni mindazok nevét, (természetesen, ha ezt nem ellenzik), akik anyagilag támogatják az alapítványt.

Az Alapítványt az alapítókon kívül anyagilag támogatta:

Dr. Penke Botond

Az Alapítvánnyal kapcsolatos további információkért forduljanak a Kuratórium titkárához. (BARI@phys.szote.u-szeged.hu)