Magyar Királyi Főgimnázium

Az intézet teljes neve /mai helyesírással/:

Szegedi Magyar Királyi Állami Főgimnázium

Hatálya: 1898/99. tanévtől az 1921/22-es tanévig.

Működése: az 1883. /1890./XXX. törvény alapján.

Főgimnázium:

Előbb csak a felső négy osztályt magában foglaló, később teljes nyolcosztályú gimnázium, a négyosztályos algimnáziummal ellentétben. A főgimnázium elnevezést az 1934. évi középiskolai törvény törölte el.

Igazgatói:

  • Dr. Kárpáti Károly
  • Dr. Kaufmann György
  • Pazár Béla
  • Dr. Lindenschmidt Mihály
  • Barbier Péter

Érdekesen alakult az iskolalétszám, jellemzőek a nemzetiségek adatai.
Az iskola létszámának alakulása az első teljes /nyolcosztályos/ végzős évfolyamtól:

tanítási évlétszámtanítási évlétszám
1905/066541912/13674
1906/076751913/14715
1907/086481914/15667
1908/096151915/16677
1909/106581916/17724
1910/116331917/18658
1911/126501918/19nem értékelhető

A főgimnázium a nemzetiségek oktatását is felvállalta, országos beiskolázású volt. A magyar anyanyelvűek aránya 2/3 az iskola egészéhez képest. Az 1909/1910-es tanévben a magyarok mellett az alábbi nemzetiségiek tanultak a főgimnáziumban

német 133, szerb 31, román 34, tót /szlovák/ 6, horvát 2, olasz 1, orosz 1, bolgár 1.

Más volt az osztályozás is.

1.Tantárgyi /előmeneteli/ jegyek:

1 = jeles
2 = jó
3 = elégséges
4 = elégtelen

2. A magatartás /magaviselet/ minősítései:

1 = jó
2 = szabályszerű
3 = kevésbé szabályszerű
4 = rossz

Az első osztályban a szépírást is értékelték az alábbiak szerint:

1 = csinos
2 = rendes
3 = elég rendes
4 = rossz

És vajon hányan oldanák meg az intézet történetének első érettségi feladatait?

Iskolatörténeti jelentőségű az első érettségi vizsga, amely az 1905/06-os tanév végén ejtődött meg. A főgimnázium szerencséjére pontosan akkor volt az első érettségi, amikor annak új szabályzatát országosan is bevezették.

Íme a tételek:

1.Magyar

Irodalmi viszonyaink 1822-1844. között. Irodalomtörténeti értekezés.

2. Latin nyelv

Cyri mors /30 sor fordítás/.

3.Mathematika:


a/ algebra:

Egy arithmetikai haladványban a tíz első tag összege 155.E haladvány első tagja akkora, mint azon geom. haladvány hányadosa, amelyben a két első tag összege 9, s amelynek első tagja az előbbi arithmetikai sor különbségével egyenlő. Melyek e haladványok?

b/ geometria:

Mekkora azon konvex optikai lencse köbtartalma, amelynek vastagsága 2.05 cm. s amelynek oldalai r = 6.15 cm és r =4.1 cm. sugarú gömbökhöz tartoznak.

A főgimnázium első érettségijének eredményei. Elégtelen csak matematikából született, négy jelöltnek kellett ismét vizsgát tennie.15-en értek, 15 minősítése lett jól érett, míg a jelesen értek száma 11.

 jeleselégséges
Magyar181510
Latin141514
Mathematika81814