Iskolánk bemutatása

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 125 éve áll a közoktatás szolgálatában. Tanárainknak és diákjainknak mindig is a legszínvonalasabb teljesítmény elérése volt a célja. Az oktatásban arra törekszünk, hogy a gimnáziummal szemben támasztott követelményeknek maximálisan megfeleljünk. Biztosítjuk tanulóink számára a megalapozott általános műveltség megszerzésének lehetőségét, a továbbtanulási terveik eléréséhez szükséges ismeretek elsajátítását. Céljaink elérése csak jól felkészült, tanítani szerető tanárokkal és lelkes, tudásvággyal felvértezett diákokkal lehetséges. A pedagógus és a tanítvány közös munkája eredményezi gimnáziumunk előkelő helyét az ország középiskolái között, teszi sikeressé tanulóinkat az országos szintű megmérettetésekben.

2013 és 2023 között több mint húsz diákunk tagja lett valamely, a Nemzetközi Diákolimpiákon hazánkat képviselő csapatnak. Ebben az időszakban az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) döntőibe tanévenként mintegy 40 tanulónk jutott be (ebben a tekintetben iskolánk az ország 2-3. legeredményesebb gimnáziuma). Különösen büszkék vagyunk arra, hogy valamennyi tantárgyból volt döntős diákunk. Ez azt jelzi, hogy iskolánkban valamennyi tanulmányi területen magas színvonalú tehetséggondozás folyik. Az eredmények értékét növeli, hogy döntőseink közül többen is az első helyek valamelyikén végeztek.

E kiemelkedő eredmények mellett számos, országos viszonylatban jelentős tanulmányi versenyen értek el diákjaink kimagasló eredményeket. Ezekről tanévekre, illetve tantárgyakra lebontva honlapunkon (versenyeredmények) tájékozódhatnak. Az elmúlt négy tanévben a felsőoktatási intézményekbe jelentkező tanulóink mintegy 98%-át felvették. Az iskola tanulmányi átlaga 4,5 körül alakul. Az érettségi, illetve az országos kompetenciamérés eredményeiről honlapunkon (kompetenciamérés) kaphatnak információt.

Az az iskola, amelyik csak oktat, és nem képes hatni tanáraira, rajtuk keresztül pedig a diákokra, nem láthatja el feladatát, tartós sikereket nem érhet el. Ezért tartjuk szem előtt, hogy a kis csoportok, az osztályok minél jobb közösséggé kovácsolódjanak, az egyének jól érezzék magukat egymás között. Ehhez szükség van arra, hogy a tanulók ne csak tanulni járjanak az épületbe, ne csak munkának véljék az ismeretek elsajátítását, de találjanak szórakozást, felüdülést is az öreg falak között. Vannak olyan programjaink, amelyek érdekesek, hasznosak, ugyanakkor a fiatalok kikapcsolódását segítik. Az az igényünk, hogy formáljon közösséget az iskola, erősítse az egybetartozás érzését, szinte észrevétlenül érvényesül e tevékenységek során. Mindezekhez a megújult épület, a világos, mind jobban felszerelt tantermek, a tornaterem, az ebédlő és a könyvtár biztosítja a megfelelő hátteret. 

Várunk minden olyan fiatalt, aki szeretne tudásával, életrevalóságával sikeres lenni. Céljai eléréséhez megvan az akaratereje, a kitartása, a megfelelő készsége és képessége. Rendelkezik olyan önfegyelemmel, toleranciával, mellyel a közösség aktív, hasznos tagjává válhat.

Érdeklődő tanulóink már a középiskolai éveik alatt megismerkedhetnek a tudományos kutatással is. Tanáraik támogatásával a szegedi tudományos élet nagyjai mellett dolgozhatnak, és kutatási eredményeikről az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon rendszeresen be is számolhatnak. További lehetőséget biztosít diákjaink számára az új természettudományos laboratóriumunk.