A felvételi eljárás rendje

Iskolánk magyar nyelvből és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat szervez.

A jelentkezési lap beszerezhető az általános iskolákban, illetve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium titkárságán.
A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülője előzetes jelzése alapján biztosítjuk.*

Jelentkezési határidők

négy évfolyamos képzésekre:
A központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgákra 2023. november 30.
Ez csupán a központi írásbeli vizsgákra történő jelentkezés, ami nem helyettesíti  a jelentkezési lap februári beadását!

A középiskolába jelentkezési lap beadásával lehet jelentkezni.
Ennek beadási határideje: 2024. február 21.   

Az öt évfolyamos (Arany János Tehetséggondozó Program) képzésre:
A jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk. A hiánytalanul kitöltött pályázati
egységcsomagot az iskolák küldik el a gimnáziumnak.
A postára adás határideje: 2023. december 8.  

A tanulóknak emellett ugyancsak jelentkezniük kell a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgákra. E jelentkezési lapokat az általános iskola küldi el a gimnáziumnak. Határideje: 2023. november 30.  

A hátrányos helyzetet, illetve rászorultságot – a pályázati kiírásban foglaltak szerint – igazolni kell! Ez nem vonatkozik a kedvezményezett járásokból jelentkezőkre, illetve az 5000 fő alatti településeken települési támogatásban részesülőkre.

hat évfolyamos képzésre:
A hat évfolyamos gimnáziumok által íratott központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsgára 2023. november 30. 

A jelentkezési lap beadási határideje: 2024. február 21. 

A hat évfolyamos képzésre gimnáziumunkban közvetlenül is lehet jelentkezni (tehát NEM szükséges az általános iskolát a felvételi eljárásba bevonni). 

A felvételi vizsgák időpontja


Írásbeli vizsgák  
  Négy évfolyamos
 képzésre, valamennyi tagozaton:

 • magyar nyelv 2024. január 20-án 10:00,
 • matematika 2024. január 20-án 11:00.

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne: 
  bármely középiskola, amely felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervez. 

pótló központi írásbeli vizsgák időpontja:

 • magyar nyelv 2024. január 30. 14:00,
 • matematika 2024. január 30. 15:00.

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.)

  Öt évfolyamos képzésre
 0507-es tanulmányi terület (AJTP): 

 • részképességeket vizsgáló feladatlapok 2024. január 19-én 14:00,
 • magyar nyelv és matematika 2024. január 20-án 10:00, illetve 11:00

Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
     Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

    A pótló vizsgák időpontja:

 • magyar nyelv és matematika 2024. január 30. 14:00, illetve 15:00,
 • részképességeket vizsgáló feladatlapok 2024. január 31.

Hat évfolyamos képzésre
 0608-as tanulmányi terület (matematika tagozat): 

 • magyar nyelv 7. osztályba jelentkezők részére 2024. január 20-án 10:00, 
 • matematika 7. osztályba jelentkezők részére 2024. január 20-án 11:00  

  Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

     A pótló központi írásbeli vizsga időpontja:

 • magyar nyelv és matematika 7. osztályba jelentkezők részére
 • 2024. január 30. 14:00, illetve 15:00.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése:
A jelentkezők (mind a hatodikosok, mind a nyolcadikosok) 2024. január 26-án (pénteken) 8 órától 16 óráig tekinthetik meg kijavított feladatlapjaikat. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Szóbeli vizsgák  
  Négy évfolyamos
 képzésre

  Iskolai szóbeli vizsgák:
  2024. március 4. – március 6.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

  Öt évfolyamos képzésre
  Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés 2024. január 19-én 14 órától.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

  Hat évfolyamos képzésre
  Iskolai szóbeli vizsga matematikából 2024. március 4. – március 6.
  Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. 

Az iskolai szóbeli vizsgák vizsgabeosztását lehetőség szerint legkésőbb 2024. március 1-jén délutánig az iskola honlapján közzétesszük! A szóbeli felvételi vizsgákra az egyes tagozatokra felvehető létszám legfeljebb ötszöröséig hívjuk be a tanulókat!

A rangsor kialakításának általános elvei
:

Minden képzési formánál a hozott és a szerzett pontszámok összege alapján rendezzük sorba a jelentkezőket a következők szerint:

 1. Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét, és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.
 2. Pontazonosság esetén  először a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulót részesítjük előnyben.
 3. Akinek a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.
 4. Ha a pontazonosság továbbra is fennáll, a több szerzett ponttal rendelkező tanulót soroljuk előrébb.
 5. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

Beiskolázási területünk elsősorban Szeged Megyei Jogú Város és annak vonzáskörzete.*A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2022. december 4.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán. A sajátos nevelési igényű tanuló tehát a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, helyi szervezésű szóbeli vizsgán mérjük fel a tanuló tudását, és ez alapján bíráljuk el felvételi jelentkezését.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),
 • segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot hoz.

Nyílt nap:

2023. november 20.

Témája: felvételi és beiskolázási lehetőségek.

2024. január 29.

Témája: az írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek értékelése; jelentkezési stratégiák.

Beiratkozás: 2024. június 27. (A teendőkről külön értesítést küldünk.)