Arany János Program

 CsoportArany János
Tehetséggondozó Program
Kód 0507
Felvehető25 fő
 FelvételiNem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés, részképességek vizsgálata (2024. január 19-én).
Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2024. január 20-án).
 Értékelés25%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi és a 8. osztály félév végi jegyeinek (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, egy szabadon választott reál tantárgy) átlagát . Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 25 pont) = (év végi jegyek + félév végi jegyek) x 0,5 mellett 50%-ban vesszük figyelembe az általános magyar nyelv és az általános matematika központi írásbeli vizsga eredményeit,  25%-ban pedig a részképességeket mérő tesztek eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 75 pont) = (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,5) + tesztek
/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a részképességeket vizsgáló teszteken 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Kritérium a pályázóknak a kedvezményezett településen lévő állandó lakhely vagy a kistelepülésen lévő lakhely települési támogatással vagy a családsegítő szolgálat ajánlása vagy a hátrányos helyzet megléte.

Megújulás: Az Arany János Program a 2021/2022-es tanévtől megújult. Ennek részeként kedvezményezett településekről további megkötés nélkül jelentkezhetnek a programba a tanulók, illetve az 5000 fő alatti településekről azok is, akik települési támogatásban részesülnek. A programban a 2022/2023-as tanévtől tanulmányi ösztöndíjat vezettek be, amelynek összege 20 000 – 40 000.- Ft között alakul. A tanulmányi ösztöndíj 4,00 átlag felett elérhető. A felvétel új feltételei itt érhetők el: Arany János Tehetséggondozó Program – tanulói pályázat

Jellemzője: Az Oktatási Minisztérium gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el iskolánkban, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és társintézményünkben, a Szegedi Városi Kollégiumban az Arany János Tehetséggondozó Program. Az ötéves programunk első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak angol nyelvet és informatikát.

A tehetséggondozó program diákjai az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A felsőbb évfolyamokon az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják. Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.

Az osztályokban önismereti, tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók. A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tesznek angol, német, spanyol, francia, olasz, latin nyelvből, és programtámogatás mellett megszerezhetik a nemzetközi (ECDL) számítógép-használói jogosítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt.

A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban résztvevők számára kötelező a kollégium. A speciális program többletfeladatainak fedezésére az állam kétszeres normatívát biztosít a gimnáziumok és a kollégiumok fenntartói számára. Ehhez csatlakozhatnak az önkormányzatok a tanulók részére fizetett kiegészítő szociális támogatással.

Kiknek ajánljuk: Azok a diákok jelentkezhetnek erre az ötéves tehetséggondozó programra, akik számára településükön nem érhető el a gimnáziumi képzés, kedvezményezett vagy kistelepüléseken élnek, illetve ezek meg nem léte esetén szociálisan indokolt számukra a kiemelt figyelem (Családsegítő, RGYK…), ugyanakkor tehetségesek és szeretnének gimnáziumban, majd a későbbiekben a felsőoktatásban továbbtanulni. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel akár a jelenleginél is jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

A programba jelentkezni kívánó diákoknak pályázatot kell benyújtaniukA pályázatot legkésőbb 2023. december 8-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton várjuk az iskola címére! A borítékra, kérjük, írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”. A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

Az AJTP-pályázat kiírása és mellékleti itt érhetők el:
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/AJTP_palyazat