Speciális matematika

Tanulmányi területSpeciális matematika
Kód0608
Felvehető25 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga 6. osztályosok számára magyar nyelvből és matematikából (2024. január 20-án).
Szóbeli vizsga: matematika.
 Értékelés10%-kal vesszük figyelembe a 6. osztály félév végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = a félév végi jegyek összege / 3

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe a matematika írásbeli, és 25%-ban a matematika szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. A szerzett pontszám (max. 90 pont) = (magyar nyelv x 0,2) + (matematika írásbeli x 1,1) + szóbeli
/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán pedig 25 a maximálisan elérhető pontszám./

Jellemzője: A Matematika Iskola tanulói a hat évfolyamos gimnáziumi osztályok óraterve szerint tanulnak, matematikából azonban speciális tanterv szerint haladnak. Az első két évben heti hat, majd négy éven át heti hét órában tanulják a matematikát.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak a 6. osztályos diákoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a matematika és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a matematika az egyik kötelező érettségi/felvételi tárgy (*mérnök, közgazdász, kereskedelem, államigazgatás, informatikus, programozó, geográfus, matematikus, fizikus, csillagász vagy tanári pálya).

A speciális matematika osztályunkról

Iskolánkban 1987 óta folyik speciális matematikaképzés. Az országosan Matematika Iskola néven ismertté vált kísérletben kezdetben öt évfolyamos, majd 1989-től hat évfolyamos formában tanulhatnak a diákok. Az osztályba 25 matematikát szerető, tehetséges tanulót veszünk fel. A tehetség kibontakozását segíti a matematika munkaközösségünk által 5. és 6. osztályosoknak szervezett matematika szakkörünk is. A középiskolákban kötelezően előírt tananyag mellett a matematika olyan izgalmas, érdekes területével is megismerkedhetnek tanulóink, mint a valószínűségszámítás, differenciál- és integrálszámítás, gráfelmélet vagy a kombinatorikus geometria. Az osztály differenciáltan dolgozik, 9. évfolyamtól kezdve egyik fele a speciális matematika tanterv szerint halad, a másik fele pedig emelt szintű, de nem speciális tanterv szerint (itt a heti óraszám 2 órával kevesebb lesz, mint a kiemelt tagozaton).

A Matematika Iskolában folyó színvonalas munkát nemcsak a matematika, fizika, informatika, hanem az egyéb versenyeken elért kiváló eredmények (biológia – OKTV 1.hely, irodalom – OKTV 1.hely), valamint a tavalyi évben elballagott osztályunk 88,59%-os érettségi átlaga is bizonyítja.

Értékelési szempontok a 6 évfolyamos speciális matematika tagozat szóbeli felvételi beszélgetésén 

 • az általános iskolai matematika anyagban szereplő fogalmak biztos ismerete 6. osztály első félévével bezárólag
 • számolási készség közönséges törtekkel illetve tizedes törtekkel végzett műveletek során
 • negatív számokkal végzett alapműveletek ismerete
 • az egyenes arányosság alkalmazása egyszerű szöveges feladatok megoldása során
 • az átlag matematikai fogalma és alkalmazása
 • a fordított arányosság alkalmazása egyszerű szöveges feladatok megoldása során
 • mértékegységek átváltása
 • szerkesztési alapfeladatok (30°; 60°; 45°; 90° szabályos ∆)
 • logikus gondolkodás
 • világos megfogalmazások, kifejezési képesség
 • a feltett kérdésekre való reagálás módja