Emelt óraszámú spanyol nyelv

 Tanulmányi terület Emelt óraszámú spanyol nyelv
Kód 0405
Felvehető15 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2024. január 20-án).
Szóbeli vizsga: nyelvtanulási készség mérése magyar nyelven.
 Értékelés10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szóbeli vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.
 A szerzett pontszám (max. 90 pont) = (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + szóbeli
 /Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: Az emelt óraszámú spanyol nyelvi csoportban a hagyományos gimnáziumi tanterv szerint tanulnak a diákok, de mellette a 9. és a 10. évfolyamon emelt óraszámú (heti 5 óra) képzést kapnak spanyol nyelvből. Célunk, hogy a diákok előrehozott érettségi vizsgát tegyenek spanyol nyelvből. Az emelt óraszámú spanyol nyelvi oktatást választók másik nyelvként vagy angol, vagy német nyelvet tanulhatnak.
A 9-10. évfolyam magas szintű, szerteágazó és alapos tudást adó évei után a 11-12. évfolyamon lehetőségük van a tanulóknak arra, hogy a továbbtanulási irányukhoz szükséges tantárgyakat magasabb óraszámban, emelt szinten tanulják.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak az idegen nyelvet szerető, azt tanulni akaró diákoknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, milyen felsőfokú intézményben tanulnának a későbbiekben tovább, ugyanakkor szeretnének minél alaposabb tudással eljutni a pályaválasztás szempontjából döntő jelentőségű 11-12. évfolyamig. Iskolánk a 11. évfolyamtól szinte minden tantárgyból indít emelt szintű képzéseket. Ezek külön csoportokban biztosítják a felkészülési lehetőséget az érettségi-felvételi vizsgákra.

A szóbeli vizsga:

  • Nyelvtanulási készségek mérése magyar nyelven, játékos feladatokon keresztül.

A szóbeli feladatsorok típusai, az általános tantervű emelt óraszámú spanyol nyelvi osztályokban:

  •  Szerepjáték és szövegalkotás (nyelvi kreativitás);
  •  Mondatpárok alapján a kijelölt szavak mondatrészi szerepének meghatározása (nyelvi struktúra felismerése);
  •  Két kép összehasonlítása meghatározott szempontok alapján (kommunikációs készség).