Írásbeli vizsgák

A NÉGY ÉS HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE

magyar nyelv 2024. január 20-án 10 órakor,
matematika 2024. január 20-án 11 órakor.

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne: bármely középiskola, amely felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervez.

pótló írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE

0507-es tanulmányi terület (Arany János Tehetséggondozó Program):

részképességeket vizsgáló feladatlapok megírása 2024. január 19-én 14 órakor,
magyar nyelv és matematika 2024. január 20-án 10 és 11 órakor.

Az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne:
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.).

pótló írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.
pótló részképességeket vizsgáló feladatlapok megírásának időpontja: 2024. január 31.

A KIJAVÍTOTT ÍRÁSBELI FELADATLAPOK MEGTEKINTÉSE

A jelentkezők 2024. január 26-án, pénteken 8 órától 16 óráig tekinthetik meg feladatlapjaikat. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

AZ ÉRTÉKELŐ LAPOK ÁTVÉTELE

Az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot a tanulók 2024. február 5-én, hétfőn 8 órától 16 óráig személyesen vehetik át az iskola igazgatóságán. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.). A rendkívüli februári pótnapon részt vettek számára 2022. február 9-én a fenti időbeosztás szerint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eredménylap másolatát a tényleges jelentkezési laphoz kell csatolni.

*A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása során alkalmazott speciális értékelési szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2020. december 4.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán. A sajátos nevelési igényű tanuló tehát a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, helyi szervezésű szóbeli vizsgán mérjük fel a tanuló tudását, és ez alapján bíráljuk el felvételi jelentkezését.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

  • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),
  • segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
  • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot hoz.