Emelt óraszámú angol nyelv

Tanulmányi terület Emelt óraszámú angol nyelv
Kód0404
Felvehető30 fő
 FelvételiKözponti írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2024. január 20-án).
Szóbeli vizsga: nyelvi kompetenciák mérése angol nyelven.
 Értékelés10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont) = az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szóbeli vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.
 A szerzett pontszám (max. 90 pont) = (magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + szóbeli
 /Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: Az emelt óraszámú angol nyelvi osztályban a hagyományos gimnáziumi tanterv szerint tanulnak a diákok, és mellette emelt óraszámú (heti 5 óra) képzést kapnak angol nyelvből. Amellett, hogy a heti 5 angolóra a hagyományos nyelvoktatási stratégiákon túlmenően a legkülönfélébb kommunikatív projektek megvalósítását is lehetővé teszi, ebben az osztályban könnyen nyílik lehetőség arra is, hogy az itt tanuló diákok 11. osztályban, sikeres osztályozó vizsga letétele után, előrehozott érettségi vizsgát tegyenek angol nyelvből. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók az emelt óraszámú nyelvi képzésnek köszönhetően általában nagy sikerrel veszik a különböző közép- és felsőfokú nyelvvizsgák akadályait is.

A 9-10. évfolyam magas szintű, szerteágazó és alapos tudást adó évei után a 11–12. évfolyamon lehetőségük van a tanulóknak arra, hogy a továbbtanulási irányukhoz szükséges tantárgyakat magasabb óraszámban, emelt szinten tanulják. 

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak az angol nyelvet szerető, azt tanulni akaró diákoknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, milyen felsőfokú intézményben tanulnának a későbbiekben, ugyanakkor szeretnének minél alaposabb tudással eljutni a pályaválasztás szempontjából döntő jelentőségű 11-12. évfolyamig.

Iskolánk a 11. évfolyamtól szinte minden tantárgyból indít emelt szintű képzéseket. Ezek külön csoportokban biztosítják a felkészülési lehetőséget az érettségi-felvételi vizsgára. A C osztály lehetőségeit jelzi, hogy minden évben ennek az osztálynak a legszínesebb, legtöbb irányba mutató, ugyanakkor a többi osztályéval megegyezően eredményes a továbbtanulási szándéka.

A 2021. évi felvételi szóbeli feladatsorok típusai, az általános tantervű emelt óraszámú angol nyelvi osztályokban: 

 • (0) bemelegítő, bemutatkozó beszélgetés (nem értékeljük)
 • (1) interjú (az alább megadott témák egyikéhez kapcsolódó kérdések)
 • (2) nyelvtani tudatosságot mérő feladat (mondatokba egy-egy kulcsszó beillesztése, a mondat többi részének szükség szerinti alakításával)
 • (3) kép alapján önálló témakifejtés (az alább megadott témák egyikéhez kapcsolódva) 

A szóbeli vizsgán előforduló témakörök megnevezése angol nyelven:

 1. Describing people: family, friends, yourself
 2. Housing, places to live, comparing the city and the countryside
 3. Daily routine (on weekdays and at weekends)
 4. Shopping (Shopping for food/clothes etc. Comparing the corner shop and the hypermarket. Online shopping.)
 5. Hobbies, likes and dislikes. Male vs. female, common hobbies.
 6. The weather, seasons etc.
 7. Eating, a healthy diet.
 8. Sports
 9. Travelling
 10. Health and illnesses, a healthy lifestyle
 11. Jobs, careers
 12. Entertainment, the theatre and the cinema
 13. Reading books and/or newspapers, digital content

A szóbeli vizsga minta feladatsora az alábbi csatolt dokumentumban érhető el: