A 29/2021. (XI.29.) EMMI-rendelet alapján a köznevelési intézményekbe 2021. december 1-től csak koronavírus elleni védettség igazolásával lehetséges belépni. A védettség meglétének ellenőrzésével összefüggésben a személyes adatok kezelése során a Szegedi Tankerületi Központ a fenntartásában lévő köznevelési intézmények részére a mellékelt adatkezelési tájékoztatót teszi közzé (a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium a védettséget e tájékoztatóban foglaltak szerint ellenőrzi):

Fenti rendelettel összefüggésben a tanulókat az iskolánkba vagy onnan hazakísérő szülő védettségi igazolás nélkül is beléphet az iskola hőkapujáig (Tisza Lajos körút felőli bejárat portája).
A rendelet az oktatási portálon itt érhető el.