A tanulóknak 2017. december 8-ig a mellékelt „tanulói jelentkezési lap” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgákra.

Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni, benyújtásuk 2018. február 19-ig esedékes. (A mellékelt „tanulói jelentkezési lap” a hír címsorára vagy a „tovább”-ra kattintva érhető el.)

2017_12_08 Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételire

2017. december 8-ig beküldendő, mellékelt „tanulói jelentkezési lap”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkezők esetében a februárban esedékes, további felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Ha az általános iskolai tanuló 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezik, a februárban esedékes felvételi lapjainak előállításában közreműködhet az általános iskola, illetve arra is van lehetőség, hogy a szülő egyénileg intézze a felvételi lapok (tanulói jelentkezési lap, majd a jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését.

Arany János Tehetséggondozó Program: a programba jelentkező tanulókat az általuk megjelölt iskola hívja be a tanév rendjében meghatározott két napos felvételi vizsgára, a képességvizsgáló teszt megoldására és a központi írásbeli vizsgára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázóknak a jelentkezési lap benyújtása mellett (december 8.) pályázati csomagot is be kell nyújtaniuk december 12-ig! A pályázati csomag információi itt érhetők el.

Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

A középfokú felvételi eljárás menetrendjének főbb lépései:

2017.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. További tájékoztató anyagaink elérhetők a főoldalunkon a Beiskolázás pontja alatt.

2017.12.08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – AJTP esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2017.12.12. Az AJTP-pályázatok benyújtása.

2018.01.20. Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli vizsgák (AJTP esetén 2017.01.19-én veszi kezdetét)

2018.01.25. Pótló írásbeli vizsgák napja (akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni).

2018.02.19. A felvételi eljárással összefüggő jelentkezési lapok benyújtási határideje (nem az írásbelire vonatkozó december 8-i jelentkezés, ez a jelentkezés az oktatas.hu-n 2018. január elejétől lesz elérhető).

2018.02.22-től A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. (Iskolánkban 2018. március 5-7. Pontos beosztás később esedékes a honlapon.)

2018.03.14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2018.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2018.06.21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Ezek az információk a legfontosabb tudnivalókról tájékoztatnak. Részletes és hivatalos információkért kérjük, keresse fel az oktatas.hu tájékoztatóját! Valamint ezen a linken