1997E

Osztályfőnök:

Prókai Szilveszter

Igazgató:

Gál Béla

Tanárok:

Prókai Szilveszter osztályfőnök, Dr. Koyné Fehér Zsuzsanna igh., Vincze István igh., Pasek Béla, Damó Judit, Dr. Tráser László, Gavrán László, Dr. Kovácsné Bakacsi Judit, Láng Imre, Takács József, Dr. Pórné Berencz Erzsébet, Várhidi Gyula, Simon Sándor, Éderné Erki Kornélia, Tóth Ferenc, Schultzné Kádár Ibolya, Nagy Gabriella, Fekete Miklós, Balangó László, Rengei László, Rengeiné Magdács Ildikó.

Diákok:

Balla Viktor, Bányai Beáta, Csiszár Bernadett, Csorba Márta, Erős Gábor, Godó Gábor, Grósz Éva, György Renny Zita, Horváth László, Jeszenszky Tamás, Kálmán Ferenc, Keresztes Krisztina, Király Szilveszter, Kiss Katalin, Kóczián Tünde, Kocsis-Nigrédi Zsolt, Komócsin Zsófia, Kovács Dániel, Kovács Gergely, Kovács Kinga, Körmendi Anna, Lajkó Szilvia, Léderer Szilvia, Lehotai Edit, Mészáros Anett, Mészáros Péter, Milassin Xénia, Molnár Péter, Mustos Adrienn, Nováki Tamás, Pap Gábor, Szekeres Zsuzsa, Szirák Margit, Szónoky Judit, Szőke László, Szöllősi Ágnes, Török Katalin