Gál Béla, iskolánk előző igazgatója, folytatva a Szeged város díszpolgári címének adományozásával összefüggő nemes tradíciót, a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből három muzeális értékű könyvet fogadott örökbe. A figyelmet és gondozást igénylő régiségek méltó őrzésének hagyománya több mint két évtizede Gregor József operaénekes díszpolgári címével kezdődött: ő elsőként Liszt Ferenc: Revive Szegedin – Újhodj meg Szeged! (Szeged, 1879) kéziratos kottáját választotta, amely egy akkoriban közismert induló Jules Massenet által hangszerelt zenekari művének zongoraátirata, egyben Szeged újjáépítésének és a magyar függetlenségnek az allegóriája).

Az örökbefogadások többsége Somogyi Károly gyűjteményéhez kötődik, amelyet a korábbi esztergomi kanonok nagy műgonddal válogatott, majd ősnyomtatványait, 16. századi metszetekkel illusztrált ritka kiadványait és könyvtárának további darabjait Szegednek adományozta ugyancsak az árvíz tragédiáját követően (többek között olyan köteteket, amelyek korábban egyházi méltóságok, főrendiek vagy tudósok – például Alexander von Humboldt, Széchényi Ferenc vagy Bolyai Farkas – tulajdonában voltak).

Az esemény annyiban is illeszkedik iskolánkhoz és Gál Béla ünnepélyes felajánlásához, hogy Somogyi Károly személyében az első pedagógiai hetilapunk, a Religio és nevelés szerkesztőjét és egyik szerzőjét is tisztelhetjük (1843-48 között szerkesztette a hetenként kétszer megjelenő lapot). Igazgatónk három kötet örökbefogadását vállalta, elsőként a Magyar Királyi Állami Főgimnázium (tehát a mai Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) épületét, előadóit és tantermeit bemutató, több mint százéves, Keglovich Emil által készített fényképalbumot.

Másodsorban, biológia szakos tanárként Nikolaus Joseph Jacquin: Icones Plantarum rariorum című botanikai munkáját fogadta örökbe. Jacquin arról nevezetes, hogy ő tervezte, illetve igazgatta az első években a Schönbrunn máig hasonló szerkezetben fennmaradt palotakertjét. Ugyanakkor nemcsak kiváló tudós volt, hanem műértő zenerajongó, családjával együtt Mozart egyik őszinte híve, akiknek a kölcsönös barátság jegyében több művet komponált, egyebek között a különleges, klarinétra, brácsára és zongorára írt Kegelstatt triót.

Harmadikként Gál Béla igazgató úr John Johnston (vagy lengyelországi tevékenysége nyomán Jan Jonston) négyrészes kötetét választotta, amely az állatvilág egyik első rendszeres leírása, egyfajta ős-Brehm (I: de quadrupedum, II: de avibus, III: de insectorum et serepentibus, IV: de piscibus et cetis). Johnston úr emellett kiemelkedő pedagógiai személyiség volt, közvetlen barátja Comeniusnak és Bisterfeldnek, akik a magyar iskolatörténetnek ugyancsak jeles, vele egyidőben tevékenykedő professzorai.

A fényképeket készítette Dr. Nagy Anett és Kuklits István