Sok jeles évforduló mellett iskolánk 125 éves lesz a 2023/2024-es tanévben. Az évfordulók jegyében tíz alkalommal – az év végéig – egy-egy idézetet gyűjtünk csokorba (keletkezésük sorrendjében) Petőfitől, Madáchtól és névadónktól, Radnótitól.

Petőfi Sándor

(…) Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú,
A rozsda-álom lepte meg;
De tart a harc… a kard s az ágyú
Helyett most eszmék küzdenek.

Ott állok én is a csatában
Katonáid közt, századom!
Csatázok verseimmel… egy-egy
Harcos legény minden dalom.

Pest, 1847. április

Madách Imre

… Áldlak, sors, hogy biróvá nem tevél.
Mi könnyü törvényt írni pamlagon –
Könnyű itélni a felűletesnek,
És mily nehéz, ki a szivet kutatja,
Méltányolván minden redőzetét.

(1859-1860; Tizenegyedik szín; London – részlet)

Radnóti Miklós

Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.

1941. április 20.