Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked. (Petőfi Sándor)

Lázár Vilmos ezredes, Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő tábornok, Schweidel József tábornok.

Poeltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner György tábornok, Knézics Károly tábornok, Nagysándor József tábornok, Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok, Vécsey Károly tábornok.

Valamint Batthyány Lajos miniszterelnök, Kazinczy Lajos ezredes, Lenkey János tábornok és sokan mások.

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. (Damjanich János, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra)