Az alábbiakban a legfontosabb aktuális tudnivalókat gyűjtöttük össze. A felvételi eljárás során kitöltendő jelentkezési lap elérhető itt (szerkeszthető dokumentumként):
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_2021.docx

A jelentkezési lap beszerezhető az iskolákban, illetve gimnáziumunk titkárságán is. A jelentkezés ügyfélkapun keresztül is gyorsan, egyszerűen intézhető. Ebben az esetben szükséges megadni az intézmények OM-kódját is, ami a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium esetében: 029743. Ügyfélkapus jelentkeztetés: https://ejel.kozfelvir.hu/

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2021.docx

Jelentkezési határidők:
a jelentkezési lapok benyújtásának egységes határideje: 2021. december 3.
Ez csupán a központi írásbeli vizsgákra történő jelentkezés, ami nem helyettesíti  a jelentkezési lap februári beadását! A középiskolába jelentkezési lap beadásával lehet jelentkezni, ennek beadási határideje:2022. február 18.

Az öt-évfolyamos (Arany János Tehetséggondozó Program) képzésre: a jelentkezőknek pályázatot is kell benyújtaniuk. A pályázati egységcsomagot az iskolák küldik el a gimnáziumnak. A postára adás határideje: 2021. december 10.  

A hat-évfolyamos képzésre, illetve négy-évfolyamos képzésre nyolc-évfolyamos képzésből gimnáziumunkba közvetlenül is lehet jelentkezni (tehát nem szükséges az iskolát a felvételi eljárásba bevonni).

A felvételi vizsgák időpontja
Írásbeli vizsgák valamennyi tagozaton:
            magyar nyelv 2022. január 22-én 10:00; matematika 2022. január 22-én 11:00.

Öt-évfolyamos képzésre
írásbeli vizsgán kívül részképességeket vizsgáló feladatlapok 2022. január 21-én 14:00,
az írásbeli felvételi vizsgák helyszíne: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése:
A jelentkezők (mind a hatodikosok, mind a nyolcadikosok) 2022. január 31-én (hétfőn) 8 órától 16 óráig tekinthetik meg kijavított feladatlapjaikat. Helye: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.)