Szegedi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony; foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a megbízás határozott időre, 2019.07.01-2024.08.15-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27. A kiírás részletei:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zsmg6pdbd3