1956B

Osztályfőnök:

Dr. Für István

Igazgató:

Dr. Bánfalvi József

Tanárok:

Dr. Für István osztályfőnök, Tihanyi Nándor igazgatóhelyettes, Csíkszentimrei Kálmán, Dr. Nagy Sándorné, Vozáry Pálné, Szigeti Margit, Kertész Ferenc, Dr. Pelle Pál, Schulter Vilmos, Dr. Visy József, Dr. Lessi Viktor.

Diákok:

Bába György, Bábinszki Gábor, Barabás Béla, Battancs István, Bíró Sándor, Canjavec Elek, Cságoly István, Diviki Károly, Fődi Vilmos, Gömör Béla, Gyarmathy Dénes, Jancsó Tamás, Jobba György, Király Vince, Kiss István, Lábdi Lajos, Nagy Iván, Németh Miklós, Papp József, Pusztai János, Stiebel Imre, Szabados Pál, Szabó László, Szél László, Terecskei Tibor, Tóth Gedeon, Tóth Tibor, Ujvári Lajos, Várkonyi László, Veszelovszky Iván, Zádori Ferenc